ویژگی های کمان های جدید ریکرو و کامپوند

ویژگی های کمان های جدید ریکرو Hoyt و Wiawis و کمان های کامپوند Hoyt و Mathews در سال 2019
دوره مربیگری درجه 3 مدرس: استاد موچانی


ویژگی های کمان های ریکرو Hoyt و Wiawis

WIAWIS
TFT-G Riser & NS-G Limbs

مشخصات

بکار بردن کربن گرافین در ساختار قبضه G-TFT و بازوی G-NS( که قابلیت عبور نور از قبضه و بازوها را ایجاد می کند( علاوه بر ایجاد زیبایی درقبضه و بازوها باعث کاهش ویبریشن و تنش در هنگام تیر اندازی در این محصول جدید گردیده است و آن را از قبضه و بازوهای قدیمیTFTو NS متمایز میکند.
قبضه در رنگ های متنوع در 3 سایز Larg & Medium, Small تولید شده در حالی که بازو ها تک رنگ و از پونداژ28 تا 48موجود است.
وزن قبضه 25 اینچ 1315 گرم در هر دو نوع راست و چپ می باشد.

جنس قبضه گرافن و نانو کربن می باشد. گرافن را یک متریال رویایی می نامند که از اتم های کربن صفحه ای هگزاگونال تشکیل شده که بسیار قوی تر از استیل بوده و قدرت رسانایی آن 100 مرتبه از سلیکون بیشتر می باشد. وجود کربن باعث بهبود عملکرد کمان ، سبکتر شدن وزن و جذب بهتر تنش و ویبریشن ها می شود.
بازوها از جنس فوم می باشد که موجب افزایش دقت و سرعت تیراندازی می شود. که البته با وجود الیه های مرکزی ازجنس گرافن همراه بافوم نیرو و قدرت کشش عالی را ایجاد می کند.
با این فناوری جدید، بازوهای NS در مدل 2017 از نظر قدرت و استحکام دو برابر قبل بهبود پیدا کرده اند نتیجتا در مدل جدید بازو های G-NS انعطاف و دقت غیر قابل تصوری در حین تیر اندازی ایجاد می کند.


Hoyt
Carbon Velos Limbs & Hoyt handle Formula X 2019

مشخصات

بر اساس گفته طراحان شرکت هویت این قبضه بهترین قبضه ای است که تا کنون شرکت طراحی و ساخته است. طراحی قبضه در جهت افزایش دقت و ثبات هر چه بیشترآن صورت گرفته است.
بخش حجیم قبضه در محل پاکت لیمب قابل مشاهده است که باعث باالنس بهتر این کمان در حین تیر اندازی و در هنگام کشش می شود.
پیچ تیلرها طوری طراحی شده اند که فشاربیشتری را در حالت فول دراو می توانند تحمل کنند وبسیار آسان قابل تنظیم می باشند.
بازوها به آسانی در قبضه جای می گیرند. حالت خاص چفت شدگی (dovetail (در محل پاکت لیمب با بازوها تیونینگ بهتر و امنیت باالتری را ایجاد کرده است.
در مدل جدید قبضه (overdraw (جایگاه کلیکر مدرج شده و همگام با زائیه کلیکر زاویه درجه بندی هم تغییر می کند و به این صورت محل قرار گیری کلیکر به راحتی قابل تنظیم می باشد.

قبضه در رنگ های متنوع در 3 سایز Larg & Medium, Small تولید شده جنس قبضه از آلومینیوم و بازوها در مدل Velos از جنس کربن و در مدل Formula 840 کربن- چوب می باشد.
وزن قبضه 25 اینچ 1252 گرم در هر دو نوع راست و چپ می باشد.


ویژگی های کمان های کامپوند Hoyt و Mathews

Hoyt Prevail FX Compound Target Bow
(SVX Cam & 1/2 (2019

مشخصات

 • بازو ها در این مدل XT2000 و اکسل تو اکسل 40 اینچ می باشد.
 • با این کمان سرعت تیر به 317 فوت بر ثانیه می رسد.
 • 2/1 &Cam SVX که سرعت وعملکرد کمان را با افزایش دراو به حداکثر می رساند.
 • همراه با 4 قطعه گریپ با زوایای 6,+4,+2, +0 که باعث می شود کماندار بهترین تنظیم را برای فشار گریپ در حین تیر اندازی پیدا کند.
 • قابلیت تغییر guard cable در 4 پوزیشن که باعث افزایش دقت تنظیم کمان و جمع تیر بهتر می گردد. 4 زاویه مختلف اجازه میدهد guard cable نزدیک تیر باشد بدون این که تماس با آن پیدا کند و در نتیجه در بهبود پرواز تیر موثر است.
 • 65% let-off با وجود Cam SVX و ایجاد سرعت زیاد حین تیراندازی.
 • سیستم پاکت های لیمب طوری طراحی شده که بسیار ایمن بوده و از هر گونه تنش و حرکت جلوگیری می کند.
 • برای افراد با دراو کوتاهتر (Hoyt Prevail FX Compound Target Bow (X3 Cam & 1/2 با اکسل تو اکسل 35 اینچ پیشنهاد می شود.
 • تنوع رنگ زیادی هم دارند.

Hoyt Pro force Hyper ZT Compound Bow
(Matte Gold Cam & ½ System (2019

مشخصات

 • کمان مدل Force Pro کوتاهتر بوده اکسل تو اکسل این کمان 4/3-32 اینچ بوده و سرعت باالتری دارد بنابراین برای کمانداران با دراو کوتاهتر پیشنهاد می شود .
 • سیستم گشتاور صفر cam ها یک تعادل دو جانبه ای را ایجاد می کند که برای از بین بردن آن نیاز به باشد می Roller Cable guard
 • وجود بازو های چهار گوش با عرض 4/3 اینچ باعث ایجاد مقاومت و ثبات بیشتری می شود .
 • طراحی دقیق درتوزیع وزن متناسب در قبضه موجب برقراری تعادل در محل گریپ کمان شده است.
 • همراه با 4 قطعه گریپ با زوایای مختلف برای تنظیم فشار گریپ
 • قابل استفاده برای دراو 25 تا 28/5 با cam2 و 27/5 تا 30/5 با cam3
 • قابل تنظیم برای پونداژ (30 تا 40) – (40 تا 50) – (50 تا 60) – (60 تا 70)

Mathews Vertix Compound Bow 2019

مشخصات

 • کمان مناسب شکار، 3d و تارگت می باشد.
 • cam دارای ماژول weight Switch می باشد که به کماندار اجازه می دهد پونداژ را بدون تغییر دادن بازوها عوض کند. به کمک این ماژول، پونداژ، طول دراوو off-let تغییر می کند بدون این که به Bow press نیاز باشد.
 • ماژول weight Switch این قابلیت را دارد اجازه می دهد پونداژ یکباره 5 پوند افزایش یابد و می تواند پونداژ را از 75،70،65، 60 تغییر دهد.
 • سیستم گشتاور صفر اکسل اجازه می دهد cam قابل تنظیم باشند و در نتیجه تیونینگ دقیق تر انجام می شود.
 • طرح جدید گریپ متناسب با محل قرار گیری دست بوده و برای همه کمانداران با هر سایز دست راحت می باشد.
 • فناوری بکار برده شده در مدل Vetrix موجب کاهش %20 تنش و ویبریشن نسبت به مدل Triax شده است.
 • وجود لیمب عریض محکم و انحنا دارو قبضه دوالیه منسجم تیراندازی با ثبات و قدرتمندی را ایجاد می کند.
ویژگی های کمان های جدید ریکرو و کامپوند

3 comments

Join the conversation
 • blog - 12 ژانویه, 2020 reply

  Thanks for sharing your thoughts on blog. Regards

 • White Label SEO - 24 ژانویه, 2020 reply

  Awesome post! Keep up the great work! 🙂

 • AffiliateLabz - 16 فوریه, 2020 reply

  Great content! Super high-quality! Keep it up! 🙂

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *