ویژگی های کمان های جدید ریکرو و کامپوند

ویژگی های کمان های جدید ریکرو و کامپوند

ویژگی های کمان های جدید ریکرو Hoyt و Wiawis و کمان های کامپوند Hoyt و Mathews در سال 2019
دوره مربیگری درجه 3 مدرس: استاد موچانی


ویژگی های کمان های ریکرو Hoyt و Wiawis

WIAWIS
TFT-G Riser & NS-G Limbs

ویژگی های کمان های جدید ریکرو و کامپوند
بیشتر بخوانید

آشنایی با کمان های سنتی

آشنایی با کمان های سنتی

شرح مختصری از کمان های سنتی، قوانین و مقررات مسابقات درایران و جهان

لانگ بو:

  • در زمان قدیم هر کمانی به منظور استفاده خاصی طراحی می شد. مورد استفاده این کمان بیشتر برای فواصل دورتر و همینطور تیراندازی دقیق تر نسبت به مدل های دیگر کمان بوده است. طول این کمان از حدود 150 سانتی متر شروع میشه حتی تا اندازه قد افراد. قدرت این کمان چیزی در حدود 80 تا 100 پوند بوده و کشیدنش کار کمتر کسی می باشد.
  • کمان سنتی کمان هایی هستند از جنس چوب که معمولا یک تکه اند و هیچگونه تجهیزات تیراندازی مانند دستگاه نشانه روی(سایت) روی آن نصب نمی شود.
آشنایی با کمان های سنتی
بیشتر بخوانید