ثبت نام در کلاس های باشگاه

آموزش کمان ریکرو

12 جلسه 2 ساعته / ماهانه

330.000 تومان

ثبت نام

آموزش کمان کامپوند

12 جلسه 2 ساعته / ماهانه

370.000 تومان

ثبت نام

تخفیف ویژه (ثبت نام 3 ماهه) پاییز و زمستان

(به اتمام رسیده)

آموزش کمان ریکرو

990.000 تومان

ثبت نام

آموزش کمان کامپوند

1.110.000 تومان

ثبت نام